7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Yayımlandı

17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de "7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar bu sirkülerimiz…

İrtibat Büroları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İrtibat Büroları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Şirketler, ticari bir faaliyet göstermeden sadece tanıtım ve pazar araştırması yapmak için bir başka ülkenin sınırları içerisinde irtibat bürosu açabilirler. Bu amaçlarla ülkemize gelen yabancı şirketlerin İrtibat Büroları faaliyetleri, özellikle yabancı yatırımların artmasını olumlu yönde etkileyen ve 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yaban…

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem ve İhbar Tazminatı

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem ve İhbar Tazminatı

Belirli süreli sözleşmeler 4857 sayılı İş Kanunu Madde 11’de; Belirli süreli işlerde, belirli bir işin tamamlanması ve belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ve işçi arasında yapılan yazılı iş sözleşmeleridir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça tekrarlanamaz. Tekrarlandığı takdird…

Stajyerlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri

Stajyerlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim…

Çalışma İzninden İstisnai Olarak Yararlanacak Yabancılar

Çalışma İzninden İstisnai Olarak Yararlanacak Yabancılar

Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenmiş bazı statü ve özelliklere sahip belirli kişi ve kategoriler için istisnai olarak verilebilir. Bu istisnai uygulamanın ” çalışma izninden istisna tutulmak” ile karşılaştırılmaması gerekir. Çalışma İzninden İstisnai Olarak Yararlanacak Yabancılar için çalışma izninin istis…

GİB AGİ İlavesi Uygulaması İle İlgili Görüşünü Yayınlandı

GİB AGİ İlavesi Uygulaması İle İlgili Görüşünü Yayınlandı

Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 28 Ekim’de yayınlanmasıyla, asgari ücretli personellerin gelir vergisi tarifesi nedeniyle düşen net ücretlerine bir çözüm bulunmuştu. Bu çözüme göre net ücreti gelir vergisi dilimi nedeniyle 2016 Ekim ayından itibaren 1.300,99 TL’nin altına düşen personellere yıl sonuna kadar Asgari Geçim İndirimi / AGİ İl…

Borcu olan Bağ-Kur’lu SGK teşvikinden nasıl faydalanır?

Borcu olan Bağ-Kur’lu SGK teşvikinden nasıl faydalanır?

Bugüne kadar Bağ-Kur sigorta primlerinde herhangi bir teşvikten faydalanma imkanı yokken, 6745 Kanun’la yapılan düzenleme ile 4(b) sigortalılarının 01.10.2016 tarihinden itibaren 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmalarına imkân sağlanmıştır. Buna göre isteğe bağlı sigortalılar hariç 4(b) kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ö…

EMLAK VERGİSİ NEDİR, NE ZAMAN ÖDENİR?

EMLAK VERGİSİ NEDİR, NE ZAMAN ÖDENİR?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabidir. Emlak vergisini belediyeler tahsil etmektedir. Öncelikle emlak vergisi ödeyecek gayrimenkul sahiplerine, ödeme zamanlarını da hatırlatalım. Emlak vergisi yıl içerisinde iki eşit taksitte ödenmektedir. İlk taksitinin ödenmesi için süre martta başlar ve mayı…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi