EMLAK VERGİSİ NEDİR, NE ZAMAN ÖDENİR?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabidir.

Emlak vergisini belediyeler tahsil etmektedir. Öncelikle emlak vergisi ödeyecek gayrimenkul sahiplerine, ödeme zamanlarını da hatırlatalım. Emlak vergisi yıl içerisinde iki eşit taksitte ödenmektedir. İlk taksitinin ödenmesi için süre martta başlar ve mayısın sonuna kadar devam eder. İkinci taksit, kasım ayının bşından sonuna kadar devam eder. Emlak vergisi ödemeleri gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye yapılmaktadır. Süresinde yapılmayan ödemeler için aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı hesaplanmaktadır.

Merak edilen en temel husus “Konutu olup da emlak vergisi ödemeyecekler kimlerdir?” sorusudur;
En fazla brüt 200 m2 ve tek konuta sahip olan; 
* Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,
* SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka hiçbir geliri olmayan emekliler,
* Engelliler,
* Gaziler,
* Şehitlerin dul ve yetimleri,

indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yani emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmektedirler. 


BELEDİYELERE NASIL BAŞVURULUR?
Belediyelerde emlak vergi indiriminden faydalanacaklar için düzenlenmiş formlar bulunmaktadır. Öncelikle vatandaşların emlağın bağlı bulunduğu belediyeye başvurarak kendi durumuna uygun olan formun doldurulup beyan etmesi gerekiyor. (İlgili formlar ve taahhüt belgesi, 38 ve 44 Seri No.lu Emlak Vergisi Tebliğlerinin ekinde yayımlanmıştır.) 
* “Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin tek meskenlerine ait form” ve “hiçbir geliri olmayanların tek meskenlerine ait taahhüt belgesi” 
* “Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dahil) emeklilere, dul ve yetimlere ait form”
* “Tek Meskeni Olan Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ile “Sağlık Kurulu Raporunu” 
* “Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dahil) şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait form”
hangi form duruma uygun ise o doldurulup ilgili belediyeye verilmesi gerekiyor.
Geçmiş yıllarda belediyelere verilen form ve taahhütlerin, 2016’da tekrar verilmesi gerekmiyor.


EV HANIMLARI VE İŞSİZLER
* Gelir yoksa vergi de yok
Ev hanımları ve işsizler için brüt 200 m2’nin altında tek konutları varsa ve gelirleri de yoksa emlak vergisi (indirimli-sıfır oranlı) ödemeyecekler. 2015 yılı içinde, 29.000 TL’ye kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) elde edilen gelir varsa yine vergi avantajı devam ediyor. Bu kişiler yine emlak vergisi ödemeyecekler, şayet 2015 yılında faiz veya repo gibi gelirlerden toplam 29.000 TL’yi aşan bir kazanç elde edildi ise emlak vergisi muafiyetinden yararlanılamamaktadır.
* Tek konutum var ama hisseli diyorsanız;
200 m2’yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin vergi değerinin hisseye isabet eden kısmına kadar uygulanır. 
* Konut işyeri olarak kiraya verilirse
Tek konutunu işyeri olarak kiraya veren ev hanımı ve işsizler sıfır oranlı emlak vergi avantajını kaybederler. İlk başta konut olarak kullanılan gayrimenkul işyeri olarak (bir kısmı da olsa ) kullanıldığında, emlak vergisi konut olarak değil, işyerinin tabi olduğu orandan (konuta göre daha yüksek) emlak vergisi ödenir.

2016’DA SATILAN EVİN VERGİSİNİ KİM ÖDEYECEK?
2016’da satılan evin emlak vergisini satıcı öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Alıcı 2016’da yalnızca belediyeye bildirim verir. Alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2017’de başlayacaktır.

ENGELLİLERDE, GELİR OLSA DA VERGİ AVANTAJI 
BRÜT 200 m2’yi geçmeyen tek konuta sahip engelliler gelire sahip olsa da emlak vergisi avantajından yararlanıyor. Belediyeye form ve sağlık raporunu ibraz ettiğinde sahip olduğu tek konutu için emlak vergisi ödemeyecekler. Engelliler tek konutunu kiraya verip yakınlarının yanında kalsa da tek konutları için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyorlar. 

ÖDENEN VERGİLER NASIL GERİ ALINIR?

Bugüne kadar ödenmiş emlak vergileri için neler yapılabilir sorusuna cevap verecek olursak;

Şayet yukarıda belirttiğimiz şartları taşıyor iseniz ve bugüne kadar emlak vergilerinizi ödedi iseniz 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde yani geçmiş 5 yıl için ödediğiniz emlak vergilerinizi geri alabilirisiniz. Bunun için bir düzeltme dilekçesi ile birlikte ilgili belediyeye itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık ödemelerin iadesi talep edilebilir.

Bunun için belediyenin emlak birimine bir 'düzeltme dilekçesi' verip durumu açıklayınız. 'Vergi Usul Kanunu Madde 120/2'yi dayanak göstererek, ödediğiniz vergilerin iadesini talep ediniz.

CEVAP SÜRESİ 60 GÜN

Cevap süresi 60 gün. Belediyeler düzeltme ve iade yapmak zorunda. Eğer düzeltme yapmazsa veya 60 gün içinde dilekçenize yanıt vermezse, Belediye Başkanlığı'na hitaben şikâyet yolu ile düzeltme dilekçesi veriniz.

Belediye Başkanlığı da olumsuz yanıt verirse veya 60 gün içinde yanıt vermezse, 30 gün içinde 'Vergi Mahkemesi'ne dava açma hakkınız saklıdır ama belediyeler dava yoluna gitmeyi tercih etmezler yani olayı davasız kabul ederler.

BU YIL EMEKLİ OLAN EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEK Mİ?

2016 yılı içinde emekli olanlar, bu yılın Emlak Vergisi'ni ödemek zorundalar. Bu yıl emekli olanlar, koşulları taşıması ve belediyelere bildirimde bulunması halinde emekli olduğu tarihi izleyen yıldan (2017) itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle emlak vergisi ödemezler.

2016 yılı için ne kadar emlak vergisi ödeyeceğinizi bilmek istiyorsanız;

Emlağınızın belediyede belirli olan emlak vergi değerini aşağıdaki oranlarla çarpıp bulabilirsiniz. Ayrıca çıkan sonucun yüzde 10’u kadar da taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik katkı payı olarak hesaplayıp ilk bulduğunuz tutara eklediğinizde emlağınız için ödemeniz gereken yıllık emlak vergisini hesaplamış olursunuz.

Emlak Vergisi Oranları
 
 
B.Şehir Belediyesi sınırları dışındaki yerlerde
B.Şehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde %100 artışlı
Diğer Binalarda
Binde 2
Binde 4
Meskenlerde
Binde 1
Binde 2
Arazilerde
Binde 1
Binde 2
Arsalarda
Binde 3
Binde 6

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi