Çalışma İzninden İstisnai Olarak Yararlanacak Yabancılar

Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenmiş bazı statü ve özelliklere sahip belirli kişi ve kategoriler için istisnai olarak verilebilir.  Bu istisnai uygulamanın ” çalışma izninden istisna tutulmak” ile karşılaştırılmaması gerekir. Çalışma İzninden İstisnai Olarak Yararlanacak Yabancılar için çalışma izninin istisnai olarak verilmesi basitçe, “yasada belirlenen başvuruların değerlendirilmesi ve sürelere ilişkin hükümlerin bazı yabancılara uygulanmaması” anlamına gelmektedir.

13 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslar arası İşgücü Kanunu’na göre başvuru değerlendirme ve süre sınırlamalarına tabi olmaksızın çalışma izni verilebilecek yabancılar aşağıda belirtilmiştir.

 • Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü olarak değerlendirilenler,
 • Bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilenler,
 • Belirli bir süre için işvereni tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede istihdam edilenler
 • İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilenler,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları,
 • Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları,
 • 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma başvurusu sahibi, şartlı mülteci, geçici koruma sağlanan veya vatansız ya da mağdur destek sürecinden yararlanan insan ticareti mağdurları,
 • Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayanlar,
 • Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde diplomatik dokunulmazlığı olmadan çalışanlar,
 • Alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak bilimsel, kültürel, sanatsal veya *sportif amaçla Türkiye’ye gelenler,
 • Sınırötesi hizmet sunucuları.

*Not: Yürürlükten kaldırılan 4817 sayılı Kanun “yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörleri” kapsam dışında tutmuş ve bu kişilerin çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktaydı, fakat 6735 sayılı yeni yasaya göre artık bu sporcu ve antrenörlerin de çalışma izni alması gerekecek, tabi bu kişilerin başvurularının değerlendirilmesinde ve verilen izin sürelerinde yasanın ilgili maddeleri uygulanmayabilecek.

İstisna uygulamasıyla ilgili çıkarılacak Yönetmelikler

 • Çalışma izni hükümlerinin istisnai uygulanması ve bu kapsama alınabilecek; gerçek kişi yabancıların eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, şirket ortaklarının sermaye payı ile tüzel kişilerin yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleri,
 • Çalışma izinlerinin istisnai olarak uygulanacağı yabancılara, başvuru değerlendirme ve süre sınırlamalarının farklı uygulanmasına ilişkin hususlar

bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri hükümlerinin farklı uygulanmasına ilişkin hususlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi